firma eventowa kraków

Jak zorganizować profesjonalną konferencję biznesową?

Wykłady tematyczne, spotkania biznesowe czy branżowe konferencje coraz częściej goszczą na rodzimym podwórku. O ich organizacji myślą nie tylko duże korporacje, lecz coraz częściej też mniejsze firmy. Wymiana doświadczeń jest szczególnie istotna w niszowych branżach. Pojawia się jednak pytanie – jak zorganizować profesjonalną konferencję biznesową?


turystyka biznesowa w Polsce

Kilka słów na temat turystyki biznesowej w Polsce

Wyjazdy na wycieczki to nie tylko podróże w ramach wakacji czy rodzinnych wypadów na weekend. To również turystyka eventova dedykowana dla biznesu. Tego typu wyjazdy organizowane są zatem dla większych grup i nastawione są między innymi na integrowanie członków zespołu po to, aby w przyszłości lepiej ze sobą współpracowali i realizowali cele firmy.


obsługa celna

Oclenie towarów spoza Unii Europejskiej – obsługa celna

Agencja celna zajmuje się pośredniczeniem w działaniach między swoim klientem a Urzędem Celnym. Niekiedy agent celny bywa mylony z celnikiem. Działania agenta celnego opierają się na kodeksie celnym, jednak nie jest on celnikiem – pomaga jedynie przy załatwianiu kwestii związanych z cłem jako ekspert w tym zakresie.


organizacja wyjazdów integracyjnych

Jak integrować ze sobą pracowników?

Integracja pracowników to niezwykle istotny element strategii rozwoju każdej firmy. Jeżeli pracownicy nie mają możliwości by sie lepiej poznać, to trudno jest zbudować zespół oparty na wzajemnym zaufaniu. Gdy brakuje zaufania pomiędzy poszczególnymi pracownikami, to realizacja projektów idzie jak po grudzie. Przekonało się już o tym wiele firm, które po tym jak zrozumiały swoje wcześniejsze błędne zachowanie zaczęły na potęgę organizować imprezy firmowe integracyjne.


Ceny transferowe – możliwości i ograniczenia

Jak doskonale wiemy ceny transferowe są nie tylko ułatwieniem formalnym dla podmiotów prawnych działających międzynarodowo, jak na przykład dużych grup kapitałowych, ale również sposobem na obniżenie, albo nawet uniknięcie podatków. W oczywisty sposób rozwiązanie to jest jak najbardziej legalne – wykorzystuje po prostu pewną lukę prawną. Ze względu jednak na swoje interesy podatkowe wiele krajów – zwłaszcza tych rozwiniętych – wprowadza odpowiednio zaprojektowane ograniczenia, które utrudniają użycie cen tranzytowych w praktyce.

Ceny transferowe i niezbędna dokumentacja

Rozwiązanie strategiczne, jakim są ceny transferowe (szczegóły tutaj) nie na rękę są przede wszystkim krajom bogatym, które najczęściej stanowią docelowe rynki dla dóbr produkowanych w krajach rozwijających się. Te drugie na takim rozwiązaniu najczęściej korzystają. Aby chronić swoje interesy wiele krajów wprowadziło konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. W dokumentacji takiej należy udowodnić, że cena transferowa nie odbiega znacznie od ceny rynkowej – nie jest w sztuczny sposób zaniżona ani zawyżona. W dokumentacji takiej przedsiębiorcy często muszą również wskazać na konkretne sposoby osiągnięcia planowanego dochodu i zysk, jakiego się spodziewają z transakcji. Warto jednak mieć na uwadze to, że ograniczenia takie nie są jednolite, a każdy kraj posiada własne. Umiejętne umieszczanie spółek córek w różnych krajach z uwzględnieniem istniejących między nimi traktatów handlowych pozwala międzynarodowym grupom kapitałowym obchodzenie każdych regulacji.

Ograniczenia kwotowe

Częstym rozwiązaniem, które pomaga regulować kwestię cen transferowych są wprowadzane na poziomie poszczególnych krajów ograniczenia kwotowe, powyżej których konieczne jest dostarczenie wymaganej dokumentacji. W Polsce jest to na przykład 100 000 euro, jeżeli transakcja nie przekracza 20% zakładu kapitałowego. Warto tu zauważyć, że takie rozwiązanie zdecydowanie preferuje podmioty o mniejszym kapitale. Dla sprzedaży usług i wartości niematerialnych (czyli rynku najbardziej podatnego na manipulacje podatkowe) jest to kwota w wysokości 30 tysięcy euro.