Które przedsiębiorstwa podlegają e-sprawozdaniom finansowym?

Od 1 października 2018 roku ustawa o rachunkowości obliguje przedsiębiorców do składania corocznych elektronicznych sprawozdań finansowych. raporty muszą być wysyłane do Krajowego Rejestru Sądowego i i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawie podlegają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz firmy prowadzące księgi rachunkowe. Raporty finansowe po odpowiedniej weryfikacji są udostępniane do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej.