organizacja transportu

Wybór środka transportu – czynniki

Organizacja transportu niekiedy bywa złożonym procesem. W przypadku niektórych produktów istnieje tylko jeden realny środek transportu ze względu na ich cechy. Istnieje wiele przypadków, w których decyzja wymaga szczegółowej analizy.

Transport drogowy, morski czy lotniczy?

Aby wybrać najlepszą formę transportu, firma zatrudniająca spedytora musi ocenić następujące czynniki:

organizacja transportu
  • Wykonalność logistyczna;
  • Wartość towarów;
  • Ilość wysyłkowa;
  • Nietrwałość ładunku;
  • Czas dostawy;
  • Transport towarów;
  • Ryzyko, które ktoś jest gotów podjąć;
  • Koszty terminali portowych, składów celnych i terminali ładunków lotniczych.
    Należy wziąć pod uwagę dwa podstawowe czynniki spedycyjne: wykonalność spedycyjną oraz czynnik ładunkowy.

Spedycja – możliwość wykonania

Wykonalność logistyczna to pierwszy czynnik, który jest zazwyczaj prosty w weryfikacji i ma na celu określenie opcji dostępnych dla konkretnej operacji. Na przykład, jeśli trzeba ocenić transport produktów z Ameryki Środkowej do Hiszpanii, transport lądowy nie jest możliwy do wykonania.

Czynnik ładunkowy

Czynnik ładunkowy to drugi element analizy, który polega na ustaleniu związku między objętością ładunku a jego masą. Współczynnik ten oblicza się, dzieląc liczbę metrów sześciennych ładunku przez całkowitą masę wyrażoną w tonach. Ten wynik daje „czynnik sztauerski”, który pomaga określić, jaką przestrzeń zajmie tona konkretnego ładunku. Na przykład, jeśli współczynnik sztauowania ładunku wynosi 10, należy wziąć pod uwagę ładunek, który jest znacznie bardziej obszerny niż ciężki. Jeśli współczynnik sztauerski wynosi 0,10, towar jest znacznie cięższy niż obszerny. Sprawdź transport towarów w firmie Logit.