logistyczna obsługa klienta

Procesy i czynności logistyczne

Realizacja zamówienia co do usługi czy dostarczenia produktu, zawsze wymaga precyzyjnych i sprzężonych działań. W logistyce określa się je mianem procesów logistycznych. Ich koncepcję natomiast planowaniem, bądź projektowaniem.

Procesy logistyczne

Proces logistyczny jest to uporządkowany zbiór działań mający na celu dostarczenie produktu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Wśród nich wymienić można transport, kontrolę zapasów, logistyczną obsługę klienta, magazynowanie oraz gospodarkę opakowaniami. Tych pięć procesów tworzy uporządkowany system, który wymaga ciągłej racjonalizacji. A to wszystko po to, aby każdemu z tych działań towarzyszyła tak zwana wartość dodana, a więc wartość nie mniejsza od oczekiwanej.

Czynności logistyczne

Realizacja każdego z wymienionych procesów logistycznych wymaga podjęcia konkretnych czynności. I tak na przykład realizacja transportu wiąże się między innymi z wyborem jego rodzaju, ustaleniem sieci, czy opracowaniem harmonogramu. W przypadku zapasów czynnościami są między innymi: prognozowanie sprzedaży czy analiza stanów magazynowych. Obsługa klienta to z kolei określenie jego potrzeb, a także analiza możliwych reakcji.

Ponieważ procesy logistyczne to czynności złożone i ściśle ze sobą powiązane, cały system powinien być zarządzany przez osoby, które naprawdę na tym się znają. Tylko wtedy logistyka spełni swoje kluczowe zadanie – będzie wspierać rozwój przedsiębiorstwa.